W ramach seminarium z zakresu archeologii śródziemnomorskiej Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza 3 grudnia 2013 r. na wykład dra hab. Janusza Karkowskiego pt. Hathor otwiera dla Hatszepsut ramiona pokryte żywicą – fragment zniszczonego tekstu z portyku Puntu w Deir el-Bahari. Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 13.15 -14.45 w sali nr 212 Instytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.