W ubiegłym roku Nakładem Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego ukazała się książka Grzegorza Białuńskiego pt. Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek) (Olsztyn 2012, ss. 262). 

Grzegorz Białuński, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek)
Grzegorz Białuński, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek)

Szczegółowe informacje: strona OBN.