Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukazała się książka Jacka Maciejewskiego pt. Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim (Bydgoszcz 2013).

Jacek Maciejewski, Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim
Jacek Maciejewski, Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim
Więcej informacji: strona wydawnictwa