Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na zebranie poświęcone pamięci prof. Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej pt. Pani Profesor Janina Ławińska-Tyszkowska (1934-2013) – uczona i tłumaczka we wspomnieniach bliskich, przyjaciół, uczniów i współpracowników, które odbędzie się dnia 20 listopada 2013 r. (środa) o godz. 16.00 w budynku przy ul. Szewskiej 49 w Czytelni.