Do 18 listopada 2013 r. można jeszcze przesyłać zgłoszenia na XV Międzynarodową Interdyscyplinarną Sesję Naukową Studentów Archeologii, która odbędzie się 12-14 grudnia 2013 r. w Puszczykowie. Przewodni tytuł sesji to Odmienne stany świadomości. Organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Archeologii przy Instytucie Prahistorii UAM. Szczegółowe informacje: strona konferencji.