LiBER. Linear B Electronic Resources jest to baza zawierająca teksty mykeńskie, którą można na różne sposoby przeszukiwać. Obecnie składa się ona z tekstów znalezionych w Midei, Mykenach i Tirynsie, trwają natomiast prace nad digitalizacją danych z Knossos. W celu korzystania z bazy wymagana jest bezpłatna rejestracja. [link]