28 listopada w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie odbędzie się konferencja pt. Nauki o antyku a problemy kultury współorganizowana przez Wydział I Filologiczny i Komisję Filologii Klasycznej PAU oraz Katedrę Kultury Antycznej i Średniowiecznej Akademii Ignatianum.


Program konferencji:

Pobierz na Classica Mediaevalia et cetera