Ukazał się kolejny, 12 (2013), tom czasopisma U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze (Warszawa 2013).

U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 12 (2013)
U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 12 (2013)
Spis treści:

  • Sławomir Poloczek, Problem wykorzystania Akt Archelaosa jako źródła do badań wczesnych misji manichejskich
  • Marta Tycner-Wolicka, Fundacja Konstantynopola 8 listopada 324 roku i jej chrześcijańskie konotacje
  • Krystyna Stebnicka, Fundacja kościoła w Mamre
  • Andrzej Szoka, Salustios z Emezy i ostatnie wzmianki o filozofach cynickich w V–VI wieku
  • Maciej Szymaszek, Termin gammadia w Liber Pontificalis
  • Jacek Wiewiorowski, Szczegóły geograficzne w Notitia dignitatum in partibus Orientis
  • Grzegorz Ochała, Kalendarz liturgiczny Kościoła nubijskiego w świetle zachowanych fragmentów nubijskich lekcjonarzy
  • Adam Jaroszyński, Edykt Dioklecjana o cenach maksymalnych. Jeszcze raz o kompletności tekstu

Więcej informacji: strona wydawnictwa