Nakładem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Starostwa Powiatowego w Słupcy ukazała się praca zbiorowa pt. Wioski i parafie w średniowieczu pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego (Poznań – Ląd 2013, ss. 185). Książka dostępna jest bezpłatnie on-line w wersji elektronicznej na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Wioski i parafie w średniowieczu
Wioski i parafie w średniowieczu

Nota wydawnicza:

Głównym tematem książki, zawierającej zbiór wykładów popularno-naukowych wygłoszonych podczas IX Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w 2013 roku, są wspólnoty lokalne i ich znaczenie w średniowieczu. Dzięki zamieszczonym tu tekstom zyskujemy okazję poznania codziennych spraw tej epoki, odkrywania w niej ludzi zwykłych, zatroskanych o swój byt i budujących relacje ze swoim otoczeniem, przy tym niezwykle bogatych w sferze doznań, myśli i przeżyć duchowych. Pochylmy się więc nad ówczesnym człowiekiem, owym ziomkiem, parafianinem, uczestnikiem losów społeczności, w której wiódł swój żywot i spróbujmy spojrzeć na tamte czasy jego oczami tak, by je lepiej zrozumieć.