Nakładem wydawnictwa Armoryka w serii „Święte księgi, święte teksty” ukazała się Księga Jaszera, o której mowa w Księdze Jozuego i Drugiej Księdze Samuela w przekładzie z języka angielskiego Anety Pietrykowskiej (Sandomierz 2013, ss. 326). 

Księga Jaszera, o której mowa w Księdze Jozuego i Drugiej Księdze Samuela
Księga Jaszera, o której mowa w Księdze Jozuego i Drugiej Księdze Samuela

Więcej informacji: strona wydawnictwa.