Nakładem UG ukazał się IV tom czasopisma Christianitas Antiqua zatytułowany Zasady i realia (Gdańsk 2013, ss. 185).

Christianitas Antiqua vol. IV: Zasady i realia
Christianitas Antiqua vol. IV: Zasady i realia

Spis treści:
Rozprawy

 • Jan Iluk, Słowo wstępne
 • Grzegorz Szamocki, Historiografia w tekstach kapłańskich (P) Pięcioksięgu
 • Aleksander Roman Michalak, Ecclesia Diaboli: the Demonization of the Gentile Religion in Jewish and Christian Thought
 • Wojciech Gajewski, Ojciec rodziny jako model zwierzchnika kościoła domowego. Analiza przypowieści o słudze wiernym i niewiernym (Mt 24,45‒51; Łk 12,41‒48)
 • Bożena Stawoska‐Jundziłł, Dzieci w wieku do niepełnych ośmiu lat w fundacjach chrześcijan z Rzymu III‒VI wieku
 • Wojciech Gajewski, Filantropia i dobroczynność chrześcijańskiej politei oraz ich oddziaływanie na antyczny system wartości
 • Michał Kosznicki, Himeriusza pochwała miasta – O Konstantynopolu (Or. 41)
 • Patryk Landowski, „Profesje niegodne” jako figura retoryczna w antyżydowskim nauczaniu Jana Chryzostoma w mowach Adversus Judaeos
 • Anna Pająkowska, Cesarz Julian Apostata a chrześcijaństwo i chrześcijanie (na podstawie traktatu Przeciw Galilejczykom)
 • Ireneusz Milewski, Kilka uwag o wykorzystaniu literatury starochrześcijańskiej w badaniach nad gospodarką późnoantyczną (na przykładzie greckiej literatury
 • patrystycznej)

Przekłady

 • Himeriusz, Mowa 41: O Konstantynopolu, przekład Michał Kosznicki
 • Julian Apostata, Przeciw Galilejczykom (wybrane fragmenty), przekład Anna Pająkowska

Recenzje

 • Ireneusz Milewski, Depozycje i zsyłki biskupów w Cesarstwie Wschodniorzymskim
 • (lata 325‒451), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 503 (Jan Iluk)
 • Bożena Stawoska‐Jundziłł, Vixit cum parentibus. Dzieci w wieku do siedmiu lat
 • w rodzinach chrześcijan z Rzymu III‒VI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 616 (Jan Iluk)

Więcej informacji: strona wydawnictwa