W ramach seminarium z zakresu archeologii środziemnomorskiej Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza 22 października 2013 r. na wykład dr hab. Barbary Lichockiej pt. Mówiące kamienie i mury Aleksandrii: graffiti w Budynku Teatralnym na Kom el-Dikka i sztuka Egipskiej Rewolucji na ulicach współczesnego miasta. Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 13.15 -14.45 w sali nr 212 Instytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.