Nakładem wydawnictwa Impuls ukazała się książka pt. Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca, której autorami są Piotr Kozierski, Rafał Kabaciński, Marcin Lis i Piotr Kaczmarek (Poznań – Kraków 2013, ss. 336). Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej w repozytorium CEON. Więcej informacji: Warsztat badacza.