Na CV Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, które miało miejsce w Gdańsku, wybrano nowe władze towarzystwa. Prezesem został dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr (Wrocław), wiceprezesami – dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ (Katowice), dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK (Toruń), dr hab. Hubert Wolanin (Kraków). Na najbliższe cztery lata siedziba PTF-u zostanie przeniesiona do Wrocławia.