Nakładem Wydawnictwa UG ukazał się IV tom Studia Historica Gedanensia pt. Nietolerancja (Gdańsk 2013, ss. 226).

Studia Historica Gedanensia IV: Nietolerancja
Studia Historica Gedanensia IV: Nietolerancja
W tomie znalazły się m.in. rozprawy:

  • Lucyna Kostuch, Kulawy, zapracowany bękart – Hefajstos. Kilka słów o boskiej i ludzkiej pogardzie w starożytnej Grecji
  • Beata Wojciechowska, Ekskomunikowani w świetle średniowiecznego prawa kanonicznego – pozycja społeczna, religijna i prawna

Więcej informacji: strona wydawnictwa