Nakładem Wydawnictwa UJ ukazał się kolejny, 26/2012, zeszyt czasopisma Przekładaniec (Kraków 2013, ss. 356).

Przekładaniec 26/2013
Przekładaniec 26/2013

W tomie znalazły się m.in. rozprawy oraz teksty literackie:

  • Ewa Skwara, Kłopotliwi mistrzowie, czyli o rymotwórcach tłumaczących literaturę antyczną
  • Jacek Hajduk, O nowym przekładzie poezji Kawafisa (esej polemiczny)
  • Michał Bzinkowski, Co znaczą te Itaki? Na marginesie polskich przekładów Itaki Konstandinosa Kawafisa
  • Konstandinos Kawafis, Itaka i Druga Odyseja w przekładzie Michała Bzinkowskiego

Więcej informacji: strona wydawnictwa