Nakładadem wydawnictwa Chronicon w serii Scripta Historica Medievalia (t. 2) ukazała się praca zbiorowa pt. Studia z historii społecznej pod redakcją Mateusza Golińskiego i Stanisława Rosika (Wrocław 2012, ss. 166). 

Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)
Studia z historii społecznej (Scripta Historica Medievalia 2)

Spis treści:

MATEUSZ GOLIŃSKI, Wokół problematyki formowania się stanu mieszczańskiego w Polsce 7

ROBERT SIKORSKI, Genealogia i rozsiedlenie rodu von Czirn na średniowiecznym Śląsku.

Cz. 1: 1268-1366 77

ROLAND CZARNECKI, Postrzeganie Cyganów w Europie środkowej w XV w. w świetle kroniki Frobena 97

PRZEMYSŁAW KULESZA, Wikingowie w łacińskiej poezji okresu karolińskiego 111

WAWRZYNIEC KOWALSKI, Wygnaniec w wilczej masce. W sprawie etymologii germańskiego terminu varg w świetle porównawczych badań strukturalnych 131

STANISŁAW ROSIK, współpraca KRZYSZTOF WACHOWIAK, W lesie gaj, ale święty. Uwagi o urządzeniu i funkcjonowaniu głównego sanktuarium w ziemi starogardzkiej (na podstawie przekazu Helmolda z Bozowa, XII w.) 153

Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.