Ukazał się pierwszy zeszyt XXIII rocznika (2013) czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium

Symbolae 2

Spis treści:

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS SPECTANTES

Deixis w scenie wstępnej Króla Edypa i jej funkcje – Łukasz Berger 5

On the question of knowledge and blindness in Sophocles’ Oedipus tyrannus – Maciej Grelka 19

Agryppa, Marcellus i pierścień Augusta. Kilka uwag na temat fragmentu Historii rzymskiej Kasjusza Diona (53, 30, 1-2) – Paweł Sawiński 35

Hymnische Elemente in der Visio Dorothei – Anna Maria Lasek 45

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS SPECTANTES

Iram dixerunt brevem insaniam , czyli o gniewie jako szaleństwie w dialogu De ira Seneki Młodszego – Dominika Budzanowska 57

Wizerunek Seneki w tragedii Oktawia i w Rocznikach Tacyta – Jakub Pigoń 71

Evil Goddesses, Flaved Heroes. Divine Vrath and Human Error in Seneca’s Hercules Furens and Phadra – Joanna Pypłacz 91

The Hero and his mothers in Seneca’s Hercules Furens – Mateusz Stróżyński 103

VARIA

Satyryczna uczta Firmusa. Igrzysko Leopolda Staffa na tle antycznego sympozjonu – Monika Szczot 129

Hipolit Cegielski jako filolog klasyczny – przypomnienie z okazji dwusetnej rocznicy urodzin (6 I 1813) – Ignacy Lewandowski 141

Z polsko-łacińskiej leksykografii przekładowej. Cz. I. Bibliografia słowników z językiem łacińskim za lata 1964–1989 w układzie chronologicznym – Katarzyna Wojan 161

Dlaczego właśnie Seneka? Rozmowa Redakcji „Symbolae Philologorum Posnaniensium” z dr Katarzyną Kaniecką-Juszczak i dr Aleksandrą Maciejewską o ich poznańskiej inscenizacji Medei Seneki w 2008 r. 193

Spis treści wszystkich numerów czasopisma oraz informacje o artykułach dostępnych online znajdują się na stronie Instytutu Filologii Klasycznej UAM.