Nakłądem Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana ukazała się praca zbiorowa pt. Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych w dwóch tomach pod redakcją Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka (Kraków 2013, t. I, ss. 726, t. II, ss. 696). 

Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych (t. I-II)
Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych (t. I-II)

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści i wstępem znajdują się na stronie wydawnictwa.