Nakładem The Enigma Press w serii Biblioteka zwojów (t. 16) ukazała się książka Jerzego Ciecieląga pt. Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego (Kraków – Mogilany 2013, ss. 305). 

Jerzy Ciecieląg, Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego
Jerzy Ciecieląg, Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego

Spis treści
 
Wstęp  7
Rozdział 1 Żydzi w świecie rzymskim  13
1. Sytuacja prawna  13
2. Tożsamość . 70
Rozdział 2 Wspólnota żydowska – organizacja i instytucje  89
1. Synagoga  89
2. Urzędy wspólnoty  98
Rozdział 3 Żydowskie wspólnoty w europejskich prowincjach 139
Tracja  139
Mezja 150
Panonia 157
Dalmacja  165
Macedonia  169
Achaja 187
Italia 222
Sycylia i Malta  242
Sardynia  245
Hiszpania  247
Galia 249
Zakończenie  251
Summary 255
Wykaz skrótów  259
Wykaz literatury cytowanej  261
Indeks antycznych imion i nazw geograficznych 279
Indeks współczesnych autorów  299
 

Nota wydawnicza:

Książka (…) prezentuje obraz wspólnot żydowskich w europejskich prowincjach cesarstwa rzymskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytania o genezę diaspory żydowskiej w epoce starożytnej, przedstawia sytuację prawną ludności żydowskiej, stosunki z sąsiadami, zarówno poganami, jak i chrześcijanami, stopniową zmianę stosunku władz rzymskich do Żydów w związku z triumfem chrześcijaństwa. Autor przedstawia też organizację gmin żydowskich, genezę i znaczenie instytucji synagogi, omawia najważniejsze urzędy, a opierając się przede wszystkim na materiale epigraficznym i archeologicznym, omawia kolejne wspólnoty, odwołując się przy tym do indywidualnych losów ich członków.

Strona wydawnictwa: link.