Nakładem Wydawnictwa Infort Editions ukazała się książka Michała Norberta Faszczy pt. Rzymskie zmagania o Hiszpanię Dalszą 49-45 p.n.e. (Zabrze-Tarnowskie Góry 2013, ss. 191).

Michał Norbert Faszcza, Rzymskie zmagania o Hiszpanię Dalszą 49-45 p.n.e.
Michał Norbert Faszcza, Rzymskie zmagania o Hiszpanię Dalszą 49-45 p.n.e.

Spis treści:
Wstęp
I Rzymskie zmagania o Hiszpanię Dalszą
w optyce antycznych autorów
II Armia rzymska w I w. p.n.e.
III Teatr działań wojennych
IV Pierwsza kampania hiszpańska
(kwiecień – sierpień 49 p.n.e.)
V Bunty legionów w Hiszpanii Dalszej (48–46 p.n.e.)
VI Druga kampania hiszpańska (46–45 p.n.e.)
VII Munda. Ostatnia bitwa Juliusza Cezara
VIII Zakończenie działań wojennych
Zakończenie
Spis map i schematów
Bibliografia
Więcej informacji: strona wydawnictwa