Nakładem Archidiecezjalnego Wydawnictwa Łódzkiego ukazała się książka  Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437-1493) (Łódź 2013, ss. 364). 

Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437-1493)
Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437-1493)

Więcej informacji pojawi się przypuszczalnie na stronie wydawnictwa.