Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Wojciecha Pikora pt. Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela (Lublin 2013, ss. 496). 

Wojciech Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela
Wojciech Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie wydawnictwa.