Ukazał się numer 18/2012 czasopisma Między oryginałem a przekładem (Kraków 2012, ss. 430).

Między oryginałem a przekładem 18/2012
Między oryginałem a przekładem 18/2012

W numerze znalazły się m.in. rozprawa:

  • Aleksandra Arndt, Między formą metryczną a treścią zmysłową. O dominantach pieśni Tibullusa i ich polskich przekładów

a także:

  • Piotr Baran, Przekład Listu do Galatów w Biblii brzeskiej jako element retorycznej inventio oraz
  • Lubomír Hampl, Przekład tekstów biblijnych jako źródło badań językoznawczych. Analiza leksykalna z uwzględnieniem dominanty semantyczne.

Więcej informacji: strona wydawnictwa