Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się praca zbiorowa pt. Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo pod redakcją Ryszarda Kuleszy, Marka Stępnia, Elżbiety Szabat i Macieja Daszuty (Warszawa 2013, ss. 516).
Spis treści:
[gview file=”http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/swiatstarozytny_spistr.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa