Nakładem Wydziału „Artes Liberales” UW ukazała publikacja pt. Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue wydana przez Katarzynę Marciniak, Elżbietę Olechowska, Joannę Kłos i Michała Kucharskiego (Warszawa 2013, ss. 444). Książka ta dostępna jest w formacie pdf on-line [link]. 

Polish Literature for Children & Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue [book cover]

„Publikacja ta powstała w ramach projektu pt. Our Mythical Childhood… Classics and Children’s Literature Between East & West”, realizowanego w Oœrodku Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „”Artes Liberales”” UW.