Ukazał się kolejny, 1(7)/2012, numer czasopisma Linguistica Copernicana (Toruń 2012, ss. 280).

Linguistica Copernicana 1(7)/2012
Linguistica Copernicana 1(7)/2012

W numerze znaleźć można m.in. rozprawy:

  • Piotr Sobotka, Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248–249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12–13)
  • Małgorzata Górska, Wykładniki struktury tematyczno-rematycznej w języku łacińskim

Więcej informacji: strona wydawnictwa