Nakładem Instytutu Historii PAN ukazała się praca zbiorowa Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej pod redakcją Wojciecha Brojera (Warszawa 2013, ss. 238). 

Lustro
Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej

Spis treści:

  • Bibliografia prac Haliny Manikowskiej za lata 1973-2012 (Zestawił Marek Słoń)
  • Roman Michałowski, Misjonarz i Pan misji we wczesnym średniowieczu
  • Zbigniew Dalewski, Pro honore, non pro principali munere
  • Małgorzata Wilska, Duchowni na dworze mazowieckim Janusza I. Polityka księcia względem Kościoła
  • Stanisław Bylina, Kartki z żywota księdza Vaclava Korandy, taboryckiego kaznodziei, agitatora, idola skandalisty
  • Hanna Zaremska, Rabin Izrael MiBruna i jego relacje z żydowskimi gminami w Polsce
  • Wojciech Brojer, Giovanni Pico della Mariandola i trzej magowie
  • Marek Słoń, Jego głogowscy rajcy stawali przed Bogiem. Przyczynek do religijności komunalnej późnego średniowiecza