Podczas ostatniego w tym roku akademickim seminarium z cyklu Seminariów Śródziemnomorskich organizowanych przez Zakład Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ Prof. Dr Johannes Niehoff-Panagiotidis (Freie Universität Berlin) wygłosi referat pt. Did the Jews know Greek Philosophy during the Middle Ages? New findings to an old question. Po referacie odbędzie dyskusja. Seminarium odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w „Sali pod Belkami”, w sobotę 22 czerwca 2013 r., o godzinie 11.30.