Nakładem Księgarni Akademickiej ukazał się X tom Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur (Kraków 2012, ss. 533). Opisy 68 rękopisów zostały opracowane przez Annę Kozłowską, Lucynę Nowak, Annę Sobańską, Ryszarda Tatarzyńskiego, Włodzimierza Zegę i Mariana Zwiercana.

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur (vol. 10)
Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur (vol. 10)

Więcej informacji: strona wydawnictwa