Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (IFKiK) UKSW oraz Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki IFKiK zapraszają do wzięcia udziału w konferencji poświęconej gatunkom literatury komentującej i metodom komentowania tekstów, zarówno w starożytności, jak i w czasach nowożytnych. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2013 r. 
Rola komentarza i komentowania jako podstawowej metody badawczej, stosowanej szeroko zarówno w starożytności klasycznej, jak i w czasach nowszych jest zagadnieniem wciąż oczekującym na dokładne zbadanie. Mimo kilku międzynarodowych konferencji poświęconych komentarzom i literaturze izagogicznej daleko jest jeszcze do syntetycznego ujęcia zagadnienia. Zwłaszcza w perspektywie wielokulturowej komentowanie jako metoda badawcza i dydaktyczna staje się zagadnieniem niezwykle ciekawym: czy komentowano teksty buddyjskie lub arabskie w podobny sposób, jak to robili uczeni u schyłku antyku i w średniowieczu?
Temat nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, zwłaszcza ogromna literatura komentująca okresu średniowiecza oczekuje na opisanie tak w kategoriach teorii literatury, jak i metodologii i historii poszczególnych nauk.

Zgłoszeń wraz z krótkim streszczeniem wystąpienia w języku polskim i angielskim należy nadsyłać do 1 października 2013 r.
Organizatorzy przewidują publikację przesłanych wystąpień. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.
Organizatorzy:

  • przewodniczący – Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor (miecislaus@gmail.com)
  • sekretarz konferencji – Dr Anna Zajchowska (aniazaj@gmail.com)

Więcej informacji: strona konferencji
Tekst CfP:

Glossae, scholia et commentarii. Zaproszenie na konferencję by Classica Mediaevalia et cetera

For English version: click here