Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazało się II wydanie książki Bibliografia patrystyczna. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia autorstwa Wojciecha Stawiszyńskiego (Kraków 2013, ss. 648).

Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna
Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna
Więcej informacji: strona wydawnictwa