Ukazał się kolejny zeszyt Przeglądu Humanistycznego (56, 2012, z. 6), w którym znajduje się m.in. artykuł Jerzego Axera pt. Czas próby. Znaczenie Kazimierza Kumanieckiego dla losów filologii klasycznej w PRL. Szczegółowe informacje na temat czasopisma wraz ze spisem treści znajdują się na stronie Wydawnictwa UW.

Share this...