Nakładem wydawnictwa Historia Jagellonica ukazała się książka Rafała Hryszki pt. Januensis ergo mercator? Działalność gospodarcza Genueńczyków w ziemi lwowskiej na tle kontaktów Polski z czarnomorskimi koloniami Genui w XV wieku (Kraków 2012, ss. 156). 

Rafał Hryszko, Januensis ergo mercator?
Rafał Hryszko, Januensis ergo mercator?

Z noty wydawniczej:

Basen Morza Czarnego od 2 poł. XIII w. stał się obszarem intensywnej działalności handlowej Genueńczyków, prowadzonej w oparciu o sieć faktorii. Przebywający w nich kupcy angażowali swój kapitał zarówno w wymianę lewantyńską, jak i handel regionalny, którego podstawą były naturalia. Oba te nurty wymagały lepszego rozpoznania poszczególnych rynków, a z czasem skłaniały kupców do osiedlania się w węzłowych miejscych wymiany. Jednym z takich obszarów były ziemie Królestwa Polskiego.

Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.