Redakcja czasopisma Starożytności, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Stowarzyszenie “Humanitas” mają zaszczyt zaprosić na II Kaliską Sesję Starożytniczą – “Edykt mediolański. Chrześcijaństwo i świat rzymski w czasach dynastii konstantyńskiej (306-363)”, która odbędzie się dnia 12 czerwca 2013 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej o godz. 11.00. 

Program sesji:

11.00-11.15 Otwarcie sesji
11.15-11.45 prof. dr hab. Sławomir Bralewski (Katedra Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego), „Legitymizacja władzy Konstantyna Wielkiego w świetle jego nawrócenia na chrześcijaństwo”.
11.45-12.15 prof. dr hab. Jan Grzeszczak (Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu), „Constitutum Constantini” – dzieje pewnego dokumentu”.
12.15-12.45 dr Sławomir Jędraszek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego), „Wyrocznia boga Besa w Abydos. Wybrane problemy”.
12.45-13.15 mgr Michał Baranowski (Wydział Historyczny UAM), „Religijność cesarza Iuliana – wokół pewnych mitów historiografii”.
13.15-13.45 mgr Leszek Tomczak (PTH oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), „Święta Katarzyna Aleksandryjska i jej kult na terenie diecezji kaliskiej”.
13.45-14.15 mgr Damian Waszak (PTH oddział w Kaliszu, czasopismo „Starożytności”), „Szarża jazdy Maksencjusza w bitwie pod Augusta Taurinorum”.
14.15.14.45 mgr Artur Zychowicz (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego), „Cesarz Flawiusz Julian a konflikt społeczno-religijny w Cesarstwie Rzymskim”.
14.45-15.30 Dyskusja
15.30 Zakończenie sesji

Plakat konferencji znajduje się na stronie Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.