W dniach 18-21 września w Wiedniu odbędzie się XIII kongres ALF (Academiae Latinitati Fovendae z Rzymu). Współorganizatorami kongresu jest Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, Austriacka Akademia Nauk oraz niemieckie Stowarzyszenie L.V.P.A. (Latinitati Vivae Provehendae Associatio e.V.). Zgłoszenia udziału w kongresie można nadsyłać do 29 lipca.
ALF założona została w roku 1967 i stawia sobie za cel propagowanie łaciny jako języka żywego, nie tylko w codziennej komunikacji, ale także jako języka nauki. Dlatego też organizuje co 4-5 lat kongresy, na których wszystkie wykłady oraz dyskusje odbywają się po łacinie, uczestnicy porozumiewają się ze sobą również po łacinie.
Szczegółowe informacje:

Pobierz plik na scribd

Więcej informacji: strona internetowa ALF
Z góry dziękuję za publikację na stronie Classica-Mediaevalia oraz w Newsletterze. Pozdrawiam,