Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza na odczyt pt Słowiańskie i bałtyjskie ozdoby wczesnośredniowieczne. Spotkanie, które poprowadzi Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Leśny Witeź”, odbędzie się w dniu 3 czerwca 2013 r., godz. 17.00. Uczestnicy zajęć będą sami projektować i wykonywać ozdoby z gliny i drutu miedzianego. Więcej informacji: strona muzeum.