Nakładem Archiwum Państwowego w Zielonej Górze ukazały się Regesta fontium regum Poloniae. Dokumenty królewskie w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, t. I: Dokumenty Piastów, Jagiellonów i Wazów w opracowaniu Adama Górskiego (Zielona Góra 2012, ss. 227) . 

Regesta fontium regum Poloniae, t. I
Regesta fontium regum Poloniae, t. I

Ze wstępu: Celem wiodącym książki jest zapoznanie czytelników z jedną z najcenniejszych części zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dokumenty wystawiane przez polskich władców dla miast i cechów przetrwały do czasów dzisiejszych, stanowiąc obraz ówczesnych działań samego władcy, jak i jego administracji. (…) Wykorzystując zdobycze techniki w zakresie digitalizacji, postanowiono dołączyć do tej książki płytę zawierającą elektroniczną wersję zdjęć w jakości umożliwiającej samodzielny odczyt treści dokumentów. Pozwoli to badaczom na dotarcie do źródła bez straty czasu koniecznej na odbycie podróży do archiwum. Znajdziecie tam Państwo wszystkie strony dokumentów, także te niepublikowane, powiększone fragmenty tekstów, a dla zainteresowanych sfragistyką osobne zdjęcia pieczęci. (…)