Nakładem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie ukazała się praca zbiorowa pt. Głogów w czasach Jagiellonów pod redakcją Leszka Lenarczyka (Głogów 2012, ss. 128). 

Głogów w czasach Jagiellonów
Głogów w czasach Jagiellonów

Publikacja ta jest pokłosiem zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne konferencji. Więcej informacji: strona muzeum.