Nakładem Agencji Reklamowo-Wydawniczej Illustris ukazała się książka Kazimierz Wielki wobec Śląska – Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego pod redakcją Damiana Halmera (Rybnik 2012, ss. 110).

Kazimierz Wieki wobec Śląska- Śląsk wobec Kazimierza Wiekiego
Kazimierz Wieki wobec Śląska- Śląsk wobec Kazimierza Wiekiego
Spis treści:

  • Antoni BARCIAK – Kazimierz król polski w relacjach czeskich źródeł epoki Karola IV
  • Łukasz PIĄTEK – Bolko II świdnicki – sojusznik Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Rola i znaczenie księcia świdnickiego w polskiej polityce antyluksemburskiej w latach 1326-1341.
  • Damian HALMER – Między Czechami a Polską. Z dziejów księcia kozielsko-bytomskiego Władysława.
  • Marek L. WÓJCIK – Śląska pieczęć z herbem Półkozic z 1356 roku, czyli relikt monarszej protekcji.
  • Renata KNYSPEL-KOPEĆ – Kazimierz Wielki wobec Śląska w polskiej historiografii II połowy XIX wieku i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.
  • Zdzisław J. ZASADA – Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego – idea i działalność.

Więcej informacji: strona książki na allegro.pl