Nakładem Instytutu Filozofii UWM ukazała się praca zbiorowa pt. Demokracja, tolerancja, oświecenie pod redakcją Bogdana Banasiaka, Andrzeja Kucnera i Piotra Wasyluka (Olsztyn 2012, ss. 259). 

Demokracja, tolerancja, oświecenie
Demokracja, tolerancja, oświecenie

W pracy tej znajduje się m.in. artykuł Jacka Sieradzana pt. Demokracja a nietolerancja w Atenach w V wieku p.n.e., czyli czy
Sokrates byłby dzisiaj demokratą czy antydemokratą? Pełny spis treści znajduje się na stronie IF UWM.