Instytut Filologii Słowiańskiej (Uniwersytet Jagielloński) zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. In hoc signo vinces: Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś (w 1700 rocznicę edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego), która odbędzie się w Krakowie 23-25 października 2013 r.
Zaproszenie:

Zaproszenie by Classica Mediaevalia et cetera

Formularz:

Formularz by Classica Mediaevalia et cetera