Doktoranci Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów i Doktorantów Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej na temat Interakcje polityczno-kulturowe i religijne w dziejach starożytnych. Konferencja odbędzie się w dniach 3 – 4 września 2013. Wykład otwierający wygłosi, Prof. Marek Jan Olbrycht, kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem konferencji jest spotkanie się młodych badaczy dziejów starożytnych (historyków, orientalistów, archeologów, filologów) z różnych ośrodków naukowych i wymiana myśli i spostrzeżeń na interesujące ich tematy badawcze. Opłata konferencyjna wynosi 30 PLN. Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów obiadów. Zapewniamy również pomoc przy organizacji noclegów na terenie Rzeszowa (m.in. domy studenckie URz).

Przewidywane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
Zgłoszenia, prosimy przesyłać na formularzu do dnia 31 maja 2013 r., na adres mailowy: ceo.rzeszow@ymail.com.
O zakwalifikowaniu referatów organizatorzy będą informować drogą mailową.
KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Dr Robert S. Wójcikowski
  • Mgr Paulina Kucharska-Budzik
  • Mgr Michał Podrazik
  • Mgr Maciej Terczyński
  • Mgr Tomasz Kurc
  • Mgr Przemysław M . Maryniak

Więcej informacji: strona Organizatorów
Do pobrania:

Plakat.pdf by Classica Mediaevalia et cetera

Formularz zgłoszeniowy.doc by Classica Mediaevalia et cetera

Zaproszenie.doc by Classica Mediaevalia et cetera