Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego i Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Recepcja mitów antycznych w kulturze starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej, która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r., w Łodzi. Zgłoszenia można przesyłać do 15 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KFK UŁ.