Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazałą się książka Egona Flaiga pt. Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie (Poznań 2013, ss. 276).

Egon Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie
Egon Flaig, Zrytualizowana polityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie

Z noty wydawniczej:
Książka ta dotyczy kwestii politycznych, rozpatrywanych z punktu widzenia rytualności; koncentruje się na semiotycznych i społecznych komponentach rytualnego zachowania i procesach powstawania rytuału. Jej celem nie jest przedstawienie zbioru wszystkich rzymskich rytuałów. Książce tej przyświeca inny cel. Jest ona w dużo większym stopniu poświęcona rozważaniom teoretycznym niż inne opracowania z tej dziedziny nauki.
Zaproponowany tutaj praktyczno-badawczy sposób postępowania jest ‘centralny’ – sytuuje zagadnienia wokół reguł politycznej komunikacji. Tym samym sięga do założenia Claude’a Nicole i jego sformułowania gramatyki polityki rzymskiej. Pojęcie ‘gramatyka’ zawiera w sobie nienaruszalny system reguł; odnosi się do modelu lingwistycznego, wreszcie do semiologii. Polityczna semiotyka nadaje się wyśmienicie do usytuowania politycznych procesów w obrębie semantyki kulturowej. Clifford Geertz twierdził, iż „formy społeczeństwa stanowią istotę kultury”, książka Egona Flaiga jest historiograficzną próbą odniesienia się do tego stwierdzenia; piętnaście lat jego badań stanowi dług zaciągnięty w socjologicznej szkole Pierre’a Bourdieu, jest przejęciem wypracowanego przez niego sposobu postrzegania rzeczywistości i jej konceptualizacji.
Więcej informacji: strona wydawnictwa