Nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa w koedycji z Instytutem Filologii Klasycznej UW ukazała się książka Moniki Mikuły pt. Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej (Warszawa 2013, ss. 380).

Monika Mikuła,  Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; Podręcznik do nauki Greki chrześcijańskiej
Monika Mikuła, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; Podręcznik do nauki Greki chrześcijańskiej

Z noty Autorki:
Podręcznik Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; jest owocem wieloletniej pracy w Warszawskim Seminarium Teologicznym. Podręcznik jest skierowany do wszystkich, którzy chcą poznać grekę Nowego Testamentu, a także zapoznać się z twórczością ojców Kościoła. Lekcje bowiem zawierają nie tylko fragmenty z Nowego Testamentu, ale także ustępy z takich autorów, jak Klemens Rzymski, Meliton z Sardes czy Jan Chryzostom. Każda lekcja zawiera na początku wybór zdań (od lekcji osiemnastej wybór dłuższych fragmentów tekstów), omówienie gramatyki oraz ćwiczenia utrwalające zagadnienia gramatyczne i składniowe. Podręcznik został podzielony na czterdzieści jednostek lekcyjnych, w których materiał fleksyjny i składniowy jest wprowadzany stopniowo. Na początku w mniejszych dawkach, w lekcjach późniejszych (od lekcji dziewiętnastej), gdy student nabierze wprawy w przyswajaniu materiału, w większych. Te jednak nauczyciel może podzielić na mniejsze, wybierając odpowiednie fragmenty i ćwiczenia z lekcji. Podręcznik może służyć także za samouczek, gdyż przy większości tekstów i ćwiczeń podana jest lokalizacja źródłowa.
Więcej informacji: strona wydawnictwa