Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Witolda Brzezińskiego pt. Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku (Wrocław 2012, ss. 432).

Witold Brzeziński, Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku
Witold Brzeziński, Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Koligacje małżeńskie wybranych wielkopolskich rodzin możnowładczych

1. Doliwowie z Dębna i Niezamyśla

2. Doliwowie z Kępy i Rozdrażewa

3. Łodziowie Bnińscy

4. Łodziowie ze Stęszewa i Koźmina Wielkiego

5. Nałęczowie Czarnkowscy

6. Nałęczowie Ostrorogowie

7. Nałęczowie Szamotulscy

8. Pałukowie Danaborscy

9. Pałukowie z Wąsoszy i Szubina

10. Wezenborgowie herbu Tur

11. Zarębowie z Królikowa, Żerkowa i Sławska

Rozdział II. Praktyka doboru małżeńskiego wielkopolskich rodzin możnowładczych

Aneksy

Objaśnienie skrótów i znaków

Bibliografia

Więcej informacji: strona wydawnictwa.