Ukazał się kolejny, 5/2012, numer internetowego czasopisma Littera Antiqua.

Littera Antiqua 5/2012
Littera Antiqua 5/2012

Spis treści:

  • Przemysław Biernat (Uniwersytet Jagielloński), Orfizm jako pardygmat naukowy
  • Barbara Brzuska (Uniwersytet Warszawski), Droga ku śmierci – droga ku życiu. Wokół wiersza Rainera Marii Rilkego „Alkestis”
  • Dominika Budzanowska (UKSW), O Perdikasie z Efezu i jego poetyckim pamiętniku
  • Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Wątki orfickie w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  • Marcin Kurpios (Uniwersytet Wrocławski), Wybrane aspekty życia filozoficznego w dziele Żywoty i poglądy słynnych filozofów Diogenesa Laertiosa.
  • Dariusz Piasecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Pochodzenie nazw własnych w Centonach homeryckich
  • Bartłomiej Proc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), O Miłosza przekładzie Księgi Rut uwag kilka
  • Bartłomiej Proc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Ῥόθος in Aeschylus, Persae 406

Więcej informacji (w tym pełne teksty wszystkich artykułów): strona czasopisma