Ukazał się numer 4/2013 czasopisma Starożytności (Kalisz-Oświęcim 2013, ss. 154).

Starożytności 4/2013
Starożytności 4/2013

Spis treści:
Słowo wstępne
Przemysław M. Maryniak, “Polityka religijna państwa pierwszych Sasanidów w świetle inskrypcji maga Kerdira”
Magdalena Kazimierczak, “Mieszkańcy Nubii w ikonografii egipskiej okresu Nowego Państwa”
Michał Podrazik, “Thespis aoidos, czyli „napełniony słowami boga śpiewak” i jego natchnione pieśni. Studium zagadnienia na bazie Iliady, Odysei i Theogonii”
Helena Sygnet, “Batrachomyomachia czyli Wojna mysio-żabia jako parodia homeryckiej Iliady
Anna Magdalena Wołek, “Cesarz Klaudiusz w oczach Seneki Młodszego”
Grzegorz Podczaszy, “Wyspecjalizowani rzemieślnicy celtyccy z ziem Polski”
Jakub Czaja, “Wczesna epoka żelaza (VIII w. – IV w. p.n.e.) na ziemiach polskich w kontekście sztuki”
Beata Siuta, “Norte, “Costa Centro-Sur – działalność artystyczna regionalnych kultur peruwiańskich w obrębie pasa wybrzeża”
Tomasz Szeląg, “Profesor Kazimierz Morawski (1852-1925)”
Recenzje:
Anna Magdalena Wołek, “Harry P. Judson, Armia Cezara. Studia nad sztuką wojenną Rzymian w ostatnich dniach Republiki”
Damian Waszak, Małgorzata Pawlak, “Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji”
Dorota Marciniuk, “Marcin Pawlak, Rzymski Peloponez”
Leszek Tomczak, “Maciej Piegdoń, Krassus. Polityk niespełnionych ambicji”
Jakub A. Pawłowski, “Paweł Sawiński, Łuk honoryfiakcyjny Germanika nad Renem, [w:] Sztuka w kulturze. Zbiór rozpraw”
Więcej informacji: strona wydawnictwa