Ukazał się numer 4/2013 czasopisma Starożytności (Kalisz-Oświęcim 2013, ss. 154).

Starożytności 4/2013
Starożytności 4/2013

Spis treści:
Słowo wstępne
Przemysław M. Maryniak, „Polityka religijna państwa pierwszych Sasanidów w świetle inskrypcji maga Kerdira”
Magdalena Kazimierczak, „Mieszkańcy Nubii w ikonografii egipskiej okresu Nowego Państwa”
Michał Podrazik, „Thespis aoidos, czyli „napełniony słowami boga śpiewak” i jego natchnione pieśni. Studium zagadnienia na bazie Iliady, Odysei i Theogonii”
Helena Sygnet, „Batrachomyomachia czyli Wojna mysio-żabia jako parodia homeryckiej Iliady
Anna Magdalena Wołek, „Cesarz Klaudiusz w oczach Seneki Młodszego”
Grzegorz Podczaszy, „Wyspecjalizowani rzemieślnicy celtyccy z ziem Polski”
Jakub Czaja, „Wczesna epoka żelaza (VIII w. – IV w. p.n.e.) na ziemiach polskich w kontekście sztuki”
Beata Siuta, „Norte, „Costa Centro-Sur – działalność artystyczna regionalnych kultur peruwiańskich w obrębie pasa wybrzeża”
Tomasz Szeląg, „Profesor Kazimierz Morawski (1852-1925)”
Recenzje:
Anna Magdalena Wołek, „Harry P. Judson, Armia Cezara. Studia nad sztuką wojenną Rzymian w ostatnich dniach Republiki”
Damian Waszak, Małgorzata Pawlak, „Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji”
Dorota Marciniuk, „Marcin Pawlak, Rzymski Peloponez”
Leszek Tomczak, „Maciej Piegdoń, Krassus. Polityk niespełnionych ambicji”
Jakub A. Pawłowski, „Paweł Sawiński, Łuk honoryfiakcyjny Germanika nad Renem, [w:] Sztuka w kulturze. Zbiór rozpraw”
Więcej informacji: strona wydawnictwa