Nakładem Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW i wydawnictwa Campidoglio ukazała się praca zbiorowa Bizancjum a Renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku: tradycja i współczesność pod redakcją Michała Janochy, Aleksandry Sulikowskiej i Iriny Tatarovej (Warszawa 2012).

Bizancjum a Renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku: tradycja i współczesność
Bizancjum a Renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku: tradycja i współczesność

Praca ta zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim [link].